Visa/Dölj login

Registrera konto med användarnamn, namn, mail och lösenord.

Enkel inloggning med Facebook
 

MG Events

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Startsida Svenska Boxerklubben

Svenska Boxerklubben 2020-07-12 - Tånga Hed, Vårgårda - Inofficiell Boxerläger

(Anmälningstiden slut...)

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och
Grupper i ring 1:

GROUP 2

Raser i grupp 2
Boxer

Olämpliga kommentarer kommer att opubliceras men ej raderas

Lägg till kommentar

Om du vill slippa säkerhetskod så måste du logga in:)
Ingen reklam är tillåten!
Netikett och god ton är självklarhet!


Säkerhetskod
Uppdatera

WWW:

Mail: - lager@boxerklubben.org

Länk med bild i formatet PNG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1311&exhibitioner_id=417&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.png" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet JPG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1311&exhibitioner_id=417&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.jpg" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet GIF
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1311&exhibitioner_id=417&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.gif" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk utan autmatisk bild, klubben måste i detta fall ha bilden på sin hemsida

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1311&exhibitioner_id=417&view=exhibition

Visa utställningens kommentarer

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1311&exhibitioner_id=417&view=exhibition&del=comments

Inta fått ditt PM??

Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.

Mailadress på dina anmälningar:

Filer - Övrig info
Ladda ner vägbeskrivning på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)
Ladda ner MG Events loggor på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)

Klasser på utställningen:
KlassEndast
medlem
Differentierad
anmälningsavgift
Avgift
medlem
Avgift
ej medlem
Rabatt
medlem i %
Rabatt
medlem i kr
Rabatt efter
antal hundar
Rabatt efter
antal hundar i %
Rabatt efter
antal hundar i kr
Sök med Prickis 4 mån ->x2020-03-29->1900SKR
IGP med Kimmo och Katriina 4 mån ->x2020-03-29->1900SKR
Medföljande (ange samma hund som deltagare anmält) 4 mån ->x2020-03-29->Gratis
Sök mer Johnny 4 mån ->x2020-03-29->1900SKR
Äventyrsgruppen med Lisa 4 mån ->x2020-03-29->1900SKR
Spår med Eva 4 mån ->x2020-03-29->1900SKR
PG27109-8
Name:Svenska Boxerklubben
Off/Inoff:Inofficiell Boxerläger
Inomhus/Utomhus:Utomhus
Raser på utställningen:

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och
Grupper i ring 1:

GROUP 2

Raser i grupp 2
Boxer

Sista anmälningsdatum:2020-07-11
Sista betalningsdatum:2020-07-11
Utställningsdatum:2020-07-12
Anmälnings- och avbokningsvillkor
Anmälan
Anmälan registreras vid bokningstillfället och du har en plats reserverad i den grupp du valt under tio dagar. Anmälan är bindande när anmälningsavgiften betalats. Efter detta gäller avbokningsvillkoren.
Bekräftelse
När du anmält dig så skickas en automatisk bekräftelse till den epost-adress du angivit på anmälan. Av denna framgår vad du har anmält till, vilka val du gjort och den totala kostnaden för detta. Det framgår även vilka betalningsvillkor och betalningsdatum som gäller och referensnumret som ska anges vid betalning.
Betalning
Betalning sker till Svenska Boxerklubbens PlusGiro 27109-8. Ange kontrollnummer vid betalning. Endast en anmälan (ett kontrollnummer) per betalning. Kontrollnummer ser du på skärmen vid anmälan samt att det skickas till den mailadressen du angett vid anmälan.
Anmälningsavgiften
Anmälningsavgiften 1500 kr ska vara bokförd på Boxerklubbens konto senast 10 dagar efter anmälan annars riskerar du att förlora din reserverade plats i gruppen.
Slutlikviden
Slutbetalning (full likvid) ska vara bokförd på Boxerklubbens konto senast tre veckor (21 dagar) före lägrets start. Är inte avgiften betalt i sin helhet vid lägrets start kan en straffavgift komma att tas ut (500 kr) vid ankomst till lägret.
Påminnelser
Du och ingen annan ansvarar för att inbetalningarna sker i tid. Räkna inte med att påminnelser om utebliven betalning kommer skickas, se helt enkelt till att betala i tid!
Prioriteringsordning
Den enda egentliga intäktskällan lägret har är kursavgiften. Samtidigt är instruktörskostnaden en relativt stor utgift. Det är alltså ett krav att vi så långt som möjligt fyller grupperna. För att kunna göra det släpper vi även platser till andra raser än boxer.
Som klubbmedlem med boxer har man förtur till platserna i en månad.
Avbokningar
Varje avanmälan till lägret, oavsett anledning, kostar klubben pengar. Därför är vi nödsagade att vara strikta vad gäller återbetalning. Se ”Avbokningsvillkor” nedan.

Avbokningsvillkor
Avbokning pga. sjuk/skadad hund eller förare
Full återbetalning av lägeravgift medges vid akut sjukdom eller skada hos hund eller förare som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med veterinär/läkarintyg. Återbetalning ges naturligtvis även vid akut sjukdom hos minderåriga barn eller dödsfall hos hund/förare/nära anhörig.
 • Fram till sju dagar före lägrets start: Hela beloppets återbetalas.
 • Sju till noll dagar före lägrets start: Hela beloppets minus halva anmälningsavgiften (750 kr) återbetalas.
 • Efter lägrets start: Ingen återbetalning.
Ex:
 • Din hund får kennelhosta och du meddelar detta till Boxerklubben 10 dagar före lägrets start. Hela beloppet återbetalas.
 • Du trillar och bryter armen och meddelar detta till Boxerklubben 5 dagar före lägrets start. Allt förutom 750 kr återbetalas.
Avbokning pga. annan orsak
Vid avbokning pga. annan orsak än de ovan beskrivna gäller följande:
 • Fram till 21 dagar före lägrets start: Hela beloppets minus anmälningsavgiften (1500 kr) återbetalas.
 • Mellan 21 och 7 dagar före lägrets start: Halva beloppets återbetalas. Dock aldrig mer än att kostnaden för lägerdeltagaren motsvarar anmälningsavgiften (1500 kr).
 • Senare än sju före lägrets start: Ingen återbetalning.
Ex:
 • Din tik paras och du väljer att inte delta på lägret. Du meddelar detta till Boxerklubben 45 dagar före lägrets start. Allt förutom anmälningsavgiften på 1500 kr återbetalas.
 • Du har bytt arbete och får inte semester och meddelar detta till Boxerklubben 15 dagar före lägrets start, din totala lägerkostnad vad 5400 kr. Halva beloppet, 2700 kr, återbetalas.
 • Du tycker helt plötsligt att Boxerläger inte verkar kul och uteblir utan att meddela Boxerklubben. Ingen återbetalning.
Ändring av bokningar
Vid alla ändringar av bokningar står deltagaren för hela risken/får hela vinsten. Medför ändringen alltså att kostnaden ökar för Boxerklubben står deltagaren för hela kostnaden. Om ändringen medför att kostnaden minskar för Boxerklubben återbetalas hela mellanskillnaden till deltagaren.
Ex:
 • Du har bokat dubbelrum tillsammans med en kompis. Din kompis hund blir sjuk så hon avbokar sin plats. Du får stå för hela merkostnaden för ett enkelrum alternativt själv hitta någon ny att dela rum med.
 • Du har bokat helpension men väljer att ändra detta till ingen mat. Detta anmäls till Boxerklubben i god tid innan lägret startat så att det kan avbeställas hos Tånga. Du får tillbaks hela kostnaden för helpension.

QR-kod till denna sida
qrcode

Resultat