Visa/Dölj login

Registrera konto med användarnamn, namn, mail och lösenord.

Enkel inloggning med Facebook
 

MG Events

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida Svenska Schäferhundklubben

Svenska Schäferhundklubben 2022-07-29 - SSM Valp utställning Vårgårda - Inofficiell - Arrangemangets hemsida -

(Anmälningstiden slut...)

Olämpliga kommentarer kommer att opubliceras men ej raderas

Lägg till kommentar

Om du vill slippa säkerhetskod så måste du logga in:)
Ingen reklam är tillåten!
Netikett och god ton är självklarhet!


Säkerhetskod
Uppdatera

Länk med bild i formatet PNG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1336&exhibitioner_id=511&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.png" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet JPG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1336&exhibitioner_id=511&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.jpg" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet GIF
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1336&exhibitioner_id=511&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.gif" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk utan autmatisk bild, klubben måste i detta fall ha bilden på sin hemsida

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1336&exhibitioner_id=511&view=exhibition

Visa utställningens kommentarer

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1336&exhibitioner_id=511&view=exhibition&del=comments

Inta fått ditt PM??

Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.

Mailadress på dina anmälningar:

Filer - Övrig info
Ladda ner vägbeskrivning på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)
Ladda ner MG Events loggor på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)

Klasser på utställningen:
KlassEndast
medlem
Differentierad
anmälningsavgift
Avgift
medlem
Avgift
ej medlem
Rabatt
medlem i %
Rabatt
medlem i kr
Rabatt efter
antal hundar
Rabatt efter
antal hundar i %
Rabatt efter
antal hundar i kr
Valpklass 4 mån -6 månx2022-05-22->
2022-06-27-> (Alla raser)
2022-07-03-> (Alla raser)
320SKR
370SKR
420SKR

370SKR
420SKR
Valpklass 6 mån -9 månx2022-05-22->
2022-06-27-> (Alla raser)
2022-07-03-> (Alla raser)
320SKR
370SKR
420SKR

370SKR
420SKR
Valpklass 9 mån -12 månx2022-05-22->
2022-06-27-> (Alla raser)
2022-07-03-> (Alla raser)
320SKR
370SKR
420SKR

370SKR
420SKR
BG5771-7340
Name:Svenska Schäferhundklubben
Off/Inoff:Inofficiell
Inomhus/Utomhus:Utomhus
Raser på utställningen:

Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Sista anmälningsdatum:2022-07-10
Sista betalningsdatum:2022-07-10
Utställningsdatum:2022-07-29


Regler för SSM Utställning

Medlemskap

SSM är öppen för alla länder där tysk schäferhund är officiellt registrerad. Ägare boende i Sverige ska ha medlemskap i Svenska Schäferhundklubben. Övriga ägare ska vara medlem i Svensk Schäferhundklubb eller annan WUSV-ansluten schäferklubb. Samtliga deltagande hundar skall vara registrerade i respektive hemland

Domare

De vuxna klasserna döms av tyska SV-domare och valpklasserna av svenska domare godkända av Svenska Schäferhundklubben. De svenska domarna som ska döma SSM får döma valp och specialutställningar fram till 30/6 samma år.

Klassindelning

Valpar 4-6 månader 6-9 månader 9 -12 månader
Enskild och konkurrensbedömning sker på fredag

Klassindelning vuxna

Ungdomsklass 12-18 mån.
Unghundsklass 18-24 mån.
Övergångsklass 24-36 mån. Högsta kvalitetsbetyg SG och dom konkurrensplaceras. Skottfasthet prövas enligt gällande regelverk för övriga klasser. Inga arbetsmeriter eller innehar arbetsmeriter som ej berättigar till deltagande i brukshundklass.
Brukshundklass 24- mån

Krav avs. höftleder och armbågar

Ungdomsklass 12-18 mån: HD: Inga krav. ED: Inga krav.
Unghundsklass 18-24 mån: HD: Grad A, B, C ED: max grad 1
Övergångsklass 24-36 mån: HD: Grad A, B, C ED: max grad 1.
Brukshundklass 24- mån: HD: Grad A, B, C ED: max grad 1.Fotnot: HD: A, B, C = Normal, fast normal, noch zugelassen ED: UA = Normal, fast normal, ED grad 1 = noch zugeglassen

Krav avs. arbetsmeriter på deltagande hundar

Ungdomsklass 12-18 mån: Inga krav
Unghundsklass 18-24 mån: Inga krav
Övergångsklass 24-36 mån: Svensk registrerade hundar ska ha genomfört MH med kryss i samtliga rutor inkl. skottprov.
Brukshundklass 24 - mån: Hunden skall ha uppnått arbetsmeriter minst IPO1, IGP1, BSL2, IPO-R, draghund kl.2, SBKs tj.cert eller godkänd Lkl på SBKs bruksprov. Svensk registrerande hundar ska ha genomfört MH med kryss i samtliga rutor inklusive skottprov.
Krav avs. brukshundklass för att erhålla kvalitetsbetyg vorzüglich (V)
Hundar över 42 mån skall vara avelskorade.
Krav avs. brukshundklass för att erhålla kvalitetsbetyg Auslese (VA)
HD: Grad A, B, C ED: UA Arbetsmerit minst IGP1
Hunden skall vara avelskorad med betyget utpräglat släpper
Genomfört modprov med betyg ”utpräglat, släpper
De måste härstamma från avelskorade och meriterade föräldradjur.
OBSERVERA! Hundägaren skall förse centrala utställningskommittén (CUK) med korningsberättelse/korningsintyg för deltagande hund i brukshundklass och dess föräldradjur senast sista anmälningsdagen. För frågor om detta kontakta cuk@schaferhundklubben.se

Avelsklass

Avelshanar & avelstikar: Minst 4 individer ur 2 kombinationer.
Valpar: Önskvärt att alla deltagande valpar ingår i gruppen men inget krav.
Vuxna: Önskvärt att alla deltagande hundar ingår i gruppen, högst två får saknas.
OBSERVERA! Båda hårlagsvarianterna får ingå i samma avelsklass

Uppfödargrupp (samma regler för valpar- och vuxna)

4 individer (varken mer eller mindre) ur minst 2 kombinationer. Högst två grupper får delta från en och samma uppfödare. Uppfödargrupperna delas upp i normalhår respektive långhår. Uppfödargrupper valpar bedöms på fredag.
Uppfödargrupper vuxna bedöms på söndag.

Allmänt/SSM

Hundens uppnådda ålder den aktuella utställningsdagen, avgör i vilken klass den skall anmälas. Fredagen gäller för valpar, lördag (enskild) och söndag (konkurrens) för vuxna.
Hundägare som hämtat ut sin nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens tillåtelse eller veterinärutlåtande.
Skottprov genomförs i samtliga vuxenklasser med 6 mm vapen från minst 30 m avstånd.
På tävlingsdagen skall registreringsbevis, medlemskort och tävlingsbok medföras. Liksom veterinärintyg angående vaccination och i förekommande fall veterinärintyg om eventuell skada som berör utställningsdeltagandet som ex. tandförlust.
Avelsklasser bedöms första dagen och uppfödargrupper andra dagen.
Skottprov genomförs i samtliga vuxenklasser med 6 mm vapen från minst 30 m avstånd.
På tävlingsdagen skall registreringsbevis, medlemskort och tävlingsbok liksom vaccinationsintyg och i förekommande fall veterinärintyg om skada ex. tandförlust.
Hundägare som vill åberopa annan utbildning på sin hund än angivna under arbetsmeriter för deltagande i brukshundklass, och som anser att denna utbildning är minst likvärdig, skall innan anmälningstidens utgång inkomma med skrivelse därom till klubbens centrala brukskommitté som behandlar ärendet och överlämnar det, tillsammans med en rekommendation, till centralstyrelsen för beslut.
Prisutdelning sker efter det att varje klass är konkurrensplacerad. De 10 först placerade i samtliga klasser inklusive valpklasser, avelsklasser och uppfödarklasser skall premieras
OBS Valpar under 4 månader får ej vistas på utställningsområdet!

QR-kod till denna sida
qrcode

Resultat