Visa/Dölj login

Registrera konto med användarnamn, namn, mail och lösenord.

Enkel inloggning med Facebook
 

MG Events

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Startsida Schäferhundklubben Sölvesborg

Schäferhundklubben Sölvesborg 2024-05-18 - Sölvesborg - Inofficiell

(Anmälningstiden slut...)

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och (Dömer endast hanar)
Grupper i ring 1:

GROUP 1

Raser i grupp 1
Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Olämpliga kommentarer kommer att opubliceras men ej raderas

Lägg till kommentar

Om du vill slippa säkerhetskod så måste du logga in:)
Ingen reklam är tillåten!
Netikett och god ton är självklarhet!


Säkerhetskod
Uppdatera

WWW:

Mail: - sksolvesborg@gmail.com

Länk med bild i formatet PNG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1360&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.png" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet JPG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1360&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.jpg" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet GIF
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1360&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.gif" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk utan autmatisk bild, klubben måste i detta fall ha bilden på sin hemsida

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1360&exhibitioner_id=702&view=exhibition

Visa utställningens kommentarer

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1360&exhibitioner_id=702&view=exhibition&del=comments

Inta fått ditt PM??

Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.

Mailadress på dina anmälningar:

Filer - Övrig info
Ladda ner rasfördelning på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)
Ladda ner vägbeskrivning på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)
Ladda ner MG Events loggor på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)

Klasser på utställningen:
KlassEndast
medlem
Differentierad
anmälningsavgift
Avgift
medlem
Avgift
ej medlem
Rabatt
medlem i %
Rabatt
medlem i kr
Rabatt efter
antal hundar
Rabatt efter
antal hundar i %
Rabatt efter
antal hundar i kr
Uppfödarklass --------x2024-02-26->Gratis
Uppfödarklass valp --------x2024-02-26->Gratis
Valpklass 4 mån -6 månx2024-02-26->250SKR
Valpklass 6 mån -9 månx2024-02-26->250SKR
Valpklass 9 mån -12 månx2024-02-26->250SKR
Ungdomsklass 12 mån -18 månx2024-02-26->250SKR
Unghund 18 mån -24 månx2024-02-26->250SKR
Öppenklass 24 mån ->x2024-02-26->250SKR
Brukshundklass 24 mån ->x2024-02-26->250SKR
Veteranklass 7 år -> 8 år ->x2024-02-26->250SKR
BG428-7579
Swish1236559355
Name:Schäferhundklubben Sölvesborg
Off/Inoff:Inofficiell
Inomhus/Utomhus:Utomhus
Raser på utställningen:

Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och (Dömer endast hanar)
Grupper i ring 1:

GROUP 1

Raser i grupp 1
Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Sista anmälningsdatum:2024-05-08
Sista betalningsdatum:2024-05-08
Utställningsdatum:2024-05-18


Svenska Schäferhundklubben
Svenska Schäferhundklubben


Vid valp- och specialutställningar arrangerade i Svenska Schäferhundklubbens regi gäller följande regler.

Utställningen är öppen för alla registrerade schäferhundar oavsett födelseland.

Detta krävs för att arrangera dessa utställningar:

 • Utställningsansvarig utbildad av Svenska Schäferhundklubben (Önskvärt att denna person är på plats på utställningsdagen).
 • Två ringsekreterare varav en måste vara utbildad.
 • Domare.
 • Bestyrelse bestående av tre personer (utställningsansvarig kan ingå).

Denna info skall finnas på katalogens presentationssida, samt om domarelev eller ringsekreterarelev finns så skall även de presenteras.

På katalogens framsida skall klubbens logga finnas med.

Samtliga funktionärer förutom domare/domarelev och ringsekreterare/ringsekreterarelev får ställa ut egen hund och även visa hund.

De svenska domarna som ska döma SSM får döma valp och specialutställningar fram till 30 juni samma år.

Om antalet hundar överstiger 90st, skall arrangör stämma av med tjänstgörande domare om hur många hundar domaren ger samtycke.

Anmälan för specialutställning stängs alltid 10 dagar innan utställning klockan 24:00, efteranmälan eller ändring i deltagarfält är ej tillåtet! Katalog och sammanställning skickas ut en vecka innan utställningsdagen.

Anmälningsavgift är 250 kronor per hund.

CS kommer fakturera arrangerande klubb 35 kr per anmäld hund.

I händelse av att arrangören tvingas ställa in utställningen så skall CUK meddelas så snart beslutet är taget, tillsammans med anledning till beslutet.

ARRANGÖR SOM EJ FÖLJER UTFÄRDADE REGLER KAN TILLDELAS VARNING ELLER AVSTÄNGAS!

Inofficiell utställning med andra raser får ej genomföras samma dag som specialutställning.

Juniorhandling

Skall genomföras mellan klasserna 6-9 och 9-12 månader och bedömas av tjänstgörande domare. Åldersgrupperna är 6-10 år och 11-17 år. Deltagare får endast deltaga med Tysk Schäferhund i en klass. Samtliga åldersklasser ska bedömas och placeras oavsett ålder.

Framtagna deltagarlistor och diplom skall användas (dessa skickas ut med övrigt utställningsmaterial)

VALPAR

OBS! Valpar under 4 mån får ej vistas på utställningsområdet.

Vid ankomst och utlämnande av nummerlapp skall följande punkter kontrolleras:

 1. Vaccination
 2. Chipnummer (5 sista siffrorna så det stämmer mellan stamtavla och katalog)
 3. Medlemskap i schäferhundklubb

Chipavläsning skall göras på samtliga hundar vid enskild bedömning i domarens närvaro av ringpersonal (Detta får ej frångås)

Bedömning sker i katalognummerordning för respektive kön, hårlag och klass.

För placering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden uppnått samma dag som åldersklassen tillåter.

Samtliga valpar skall konkurrensplaceras.

Utmärkelse: Valpar kan tilldelas följande.  Mycket Lovande (ML), Lovande (L), samt God (G)
I katalogen samt på kritiklappen, anges uppnådd placering enligt följande exempel.
Antal deltagande i klassen 4st, antal anmälda i klassen 6st.
ML1/4
ML2/4
L1/4
G1/4

Priser
Placering 1-3 ska erhålla pris i samtliga klasser. Priser beställes av arrangören från valfritt ställe.

Klassindelning/Bedömningsordning valpar:

4-6 mån tikar, långhår och därefter normalhår
4-6 mån hanar, långhår och därefter normalhår

6-9 mån tikar, långhår och därefter normalhår
6-9 mån hanar, långhår och därefter normalhår

9-12 mån tikar, långhår och därefter normalhår
9-12 mån hanar, långhår och därefter normalhår

VUXNA

Vid ankomst och utlämnande av nummerlapp skall följande punkter kontrolleras:

 1. Vaccination
 2. HD-AD status
 3. Chipnummer (5 sista siffrorna så det stämmer mellan stamtavla och katalog)
 4. Arbetsmeriter
 5. Medlemskap i schäferhundklubb

Chipavläsning skall göras på samtliga hundar vid enskild bedömning i domarens närvaro av ringpersonal (Detta får ej frångås)


Klassindelning och krav
Fotnot:
HD: A, B, C = Normal, fast normal, noch zugelassen
ED: UA/0 = Normal, fast normal, ED grad 1 = noch zugeglassen

Utmärkelser:
V= Vorzüglish
SG= Sehr Gut
A= Ausreichend
EZ= Entschuldigt zurückgezogen
U= Ungenügend


Ungdomsklass 12–18 månader: Inga krav
Högsta kvalitetsbetyg som kan tilldelas är SG.

 

Unghundsklass 18–24 månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder. Högsta kvalitetsbetyg som kan tilldelas är SG.


Öppen klass 24-> månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder, ED max grad 1. Högsta kvalitetsbetyg som kan tilldelas är SG.
Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar till deltagande i brukshundsklass. Svenskregistrerade hundar ska ha genomfört MH med kryss i samtliga rutor inklusive skott.


Brukshundsklass 24-> månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder, ED max grad 1.
Svenskregistrerade hundar ska ha genomfört MH med kryss i samtliga rutor inklusive skott.
Godkända arbetsmeriter: Godkänd lägre klass på SBK bruksprov, IGP 1, IPO 1, BSL 2,
SBK Tjänstehundcertifikat, Draghund klass 2, IPO-R, IGP-FH

Vid användning av WUSV-domare (tysk) gäller WUSV regelverk: Är hunden äldre än 42 mån krävs avelskorning enligt tysk modell.
Detta för att kunna erhålla utmärkelsen V.

Veteranklass över 7 år: Krav enligt öppen klass.
Högsta kvalitetsbetyg som kan tilldelas är V.

Hunden får endast anmälas till en klass per utställning

Bedömning sker i katalognummerordning för respektive kön, hårlag och klass.

För placering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden uppnått samma dag som åldersklassen tillåter.


Priser
Placering 1-3 ska erhålla pris i samtliga klasser. Samtliga priser beställes av arrangören från valfritt ställe.


Klassindelning/Bedömningsordning:

Ungdomsklass 12-18 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Ungdomsklass 12-18 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår

Unghundsklass 18-24 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Unghundsklass 18-24 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår

Öppen klass över 24 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Öppen klass över 24 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår

Bruksklass över 24 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Bruksklass över 24 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår

Veteranklass 7 år: Tikar, långhår och därefter normalhår
Veteranklass 7 år: Hanar, långhår och därefter normalhår


Uppfödargrupp

Gruppen skall omfatta fyra individer (varken fler eller färre) ur minst två kombinationer. Både valpar och vuxna får deltaga.
Varje rasvariant var för sig, dvs grupp med normalpälsade och grupp med långhår.

Konkurrensplaceras och kan tilldelas HP.

 

Avelsklasser arrangeras endast i samband med SSM.


ÖVRIGT:

 • Medlemskap i Svenska Schäferhundklubben eller annan WUSV-ansluten schäferklubb krävs.
 • Ringstorlek enligt flik 5.12
 • Skottprov med 6mm pistol på ett avstånd av 10-15m skall ske klassvis i ringen innan konkurrensbedömning, detta sker från 12 månader och uppåt. Vid utställning inomhus så sker skottprovet utomhus. Hundarna skall vara stående med minst 3m mellan hundarna, samt löst hängande koppel.
 • Bedömning skall ske enligt katalogordning.
 • Vid importerad hund som är svenskägd så skall hunden ha svenskt registreringsnummer.
 • Hund med uthämtad nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens och/eller veterinärens tillåtelse oavsett orsak. Hunden får då ett U i betyg. Om detta sker vid fler tillfällen än ett blir hunden avstängd i tre månader från att deltaga på utställningar arrangerade av Svenska schäferhundklubben. Vid händelse att detta skulle ske så kommer CUK meddela CS samt övriga kommittéer.
 • Samtliga hundar från 12 mån skall mätas. Endast mätstickor som är framtagna av Svenska schäferklubben eller WUSV är godkända att använda.
 • Tjänstgörande domare skriver SRD rapport som skickas till avelskommittén avel@schaferhundklubben.se inom 14 dagar.
 • Domarsignerad katalog innehållande placeringsordning och mätresultat ska skickas till:  cuk@schaferhundklubben.se och avel@schaferhundklubben.se senast dagen efter utställning.
 • Resultatredovisning skickas till cuk@schaferhundklubben.se och kassor@schaferhundklubben.se senast dagen efter utställning.

QR-kod till denna sida
qrcode

Resultat