Visa/Dölj login

Registrera konto med användarnamn, namn, mail och lösenord.

Enkel inloggning med Facebook
 

MG Events

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida Schäferhundklubben Sölvesborg

Schäferhundklubben Sölvesborg 2024-11-30 - Sk Sölvesborg (Råby Ridhus) - Inofficiell - Arrangemangets hemsida -

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och (Dömer endast hanar)
Grupper i ring 1:

GROUP 1

Raser i grupp 1
Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Olämpliga kommentarer kommer att opubliceras men ej raderas

Lägg till kommentar

Om du vill slippa säkerhetskod så måste du logga in:)
Ingen reklam är tillåten!
Netikett och god ton är självklarhet!


Säkerhetskod
Uppdatera

Länk med bild i formatet PNG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1367&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.png" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet JPG
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1367&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.jpg" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk med bild i formatet GIF
<a href="http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1367&exhibitioner_id=702&view=exhibition" target="_blank" title="Direktanmälan på MG Events"><img src="http://www.mgevents.se/wdownloads/images/logga/mgevents_logga.gif" alt="MG Events" width="200" height="62" /></a>
Länken bör se ut som bilden (info):MG Events
Länk utan autmatisk bild, klubben måste i detta fall ha bilden på sin hemsida

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1367&exhibitioner_id=702&view=exhibition

Visa utställningens kommentarer

http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1367&exhibitioner_id=702&view=exhibition&del=comments

Inta fått ditt PM??

Fyll i din mailadress nedan, ett mail skickas till din mailadress med länkar till alla dina anmälningar. Du får då ett mail med ALLA dina anmälningar listade, klicka på länk tillhörande den anmälningen du söker.
Saknar du någon anmälning i listan som skickas till dig så kan du skicka mail till info@mgevents.se och fråga efter din anmälan. Ytterligare ett mail skickas med utförligare info om just den anmälan. Du kan bara begära 1 mail om samma anmälan på 60 minuter.
OBS! Du kan inte skicka PM via detta formulär, endast information om anmälan.

Mailadress på dina anmälningar:

Filer - Övrig info
Ladda ner vägbeskrivning på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)
Ladda ner MG Events loggor på fil genom att välja format i listan (Läs mer om olika filformat)

Klasser på utställningen:
KlassEndast
medlem
Differentierad
anmälningsavgift
Avgift
medlem
Avgift
ej medlem
Rabatt
medlem i %
Rabatt
medlem i kr
Rabatt efter
antal hundar
Rabatt efter
antal hundar i %
Rabatt efter
antal hundar i kr
Valpklass 4 mån -6 månx2024-07-04->250SKR
Valpklass 6 mån -9 månx2024-07-04->250SKR
Juniorhandling 6-10 år x2024-07-04->Gratis
Juniorhandling 11-17 år x2024-07-04->Gratis
Valpklass 9 mån -12 månx2024-07-04->250SKR
Ungdomsklass 12 mån -18 månx2024-07-04->250SKR
Unghund 18 mån -24 månx2024-07-04->250SKR
Öppenklass 24 mån ->x2024-07-04->250SKR
Brukshundklass 24 mån ->x2024-07-04->250SKR
Veteranklass 7 år ->x2024-07-04->250SKR
BG428-7579
Swish1236559355
Name:Schäferhundklubben Sölvesborg
Off/Inoff:Inofficiell
Inomhus/Utomhus:INOMHUS
Raser på utställningen:

Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Ring: 1 (Klicka här för information om domare, raser och grupper

Ring #1Domare:
Ringsekreterare: och (Dömer endast hanar)
Grupper i ring 1:

GROUP 1

Raser i grupp 1
Tysk schäferhund - normalhårig, Tysk schäferhund - långhårig

Sista anmälningsdatum:2024-11-21
Sista betalningsdatum:2024-11-21
Utställningsdatum:2024-11-30


Svenska Schäferhundklubben
Regler för valp- och specialutställningar arrangerade i Svenska Schäferhundklubbens regi gäller följande regler.
(Antagna av Centralstyrelsen den 4 februari 2023)
Utställningen är öppen för alla registrerade schäferhundar oavsett födelseland.
Special- och valputställningar skall genomföras enligt följande:På katalogens framsida skall klubbens logga finnas med.
På katalogens presentationssida skall förutom domare, ringsekreterare, utställningsansvarig, ev. domarelever, kommissarie och bestyrelse anges. Utställningsansvarig, kommissarie och 1 person till kan ingå i bestyrelsen. OBS! 3 stycken
Samtliga funktionärer förutom domare/domarelev och ringsekreterare får ställa ut egen hund och även visa hund
De svenska domarna som ska döma SSM får döma valp och specialutställningar fram till 30/6 samma år.
Om antalet hundar överstiger 90 st, skall arrangör stämma av med tjänstgörande domare om hur många hundar domaren ger samtycke till.
Anmälningsavgiften är 225 kr / anmälan för specialutställning stängs alltid söndag innan utställning klockan 24.00, efteranmälan eller ändring i deltagarfält är ej tillåtet!
35 kr per anmäld hund kommer att faktureras arrangerande klubb ARRANGÖR SOM EJ FÖLJER UTFÄRDADE REGLER KAN TILLDELAS VARNING OCH / ELLER AVSTÄNGAS!
OBS! Inofficiell utställning med andra raser får ej genomföras samma dag som specialutställning
Juniorhandling
Skall genomföras mellan klasserna 6-9 och 9-12 månader och bedömas av tjänstgörande domare. Åldersklasser 6-10 år och 11-17 år. Deltagare får endast deltaga med Tysk Schäferhund i en klass. Samtliga åldersklasser ska bedömas och placeras oavsett ålder. Framtagna deltagarlistor och diplom skall användas. Deltagarlistorna skickas till cuk@schaferhundklubben.se
OBS! Valpar under 4 mån får ej vistas på utställningsområdet.
VALP-klasser
Vid ankomst och utlämnande av nummerlapp skall följande punkter kontrolleras:
1. Vaccination
2. Chipnummer (5 sista siffrorna)
3. Medlemskap
Chipavläsning skall göras på samtliga hundar i samband med enskild bedömning
Bedömning sker i katalognummerordning för respektive kön, hårlag och klass.
För placering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden uppnått samma dag som åldersklassen tillåter.
Samtliga valpar skall konkurrensplaceras!
I katalogen, som här är det samma som resultatlista, anges uppnådd placering. Ex ML1, ML2 L+1, L+2, L1, L2 etc.
Hundar med diskvalificerande fel avser klass 9-12 mån (tandfel, hängöron etc.) får här betyget ”oplacerad” (opl).
Utmärkelse: Valpar kan tilldelas följande. Mycket Lovande (ML), Särskilt lovande (L+), lovande valpar tilldelas (L)
Priser Placering 1-3 ska erhålla pris i samtliga klasser och vinnaren ska erhålla vinnarrosett. Samtliga priser inklusive vinnarrosetter beställes av arrangören från valfritt ställe.
Samtliga klassvinnare som får betyg ML erhåller SSVV-kort, och efter 3 erhållna kort mejlas dessa till CUK cuk@schaferhundklubben.se
Klassindelning/Bedömningsordning valpar:
4-6 mån tikar, långhår och därefter normalhår 4-6 mån hanar, långhår och därefter normalhår
6-9 mån tikar, långhår och därefter normalhår 6-9 mån hanar, långhår och därefter normalhår
9-12 mån tikar, långhår och därefter normalhår 9-12 mån hanar, långhår och därefter normalhår
För avelsklasser gäller att föräldradjuret företräder gruppen, men behöver ej deltaga i utställningen.
Avelsklassen kan tilldelas HP men ska inte konkurrensplaceras.
Avelsklass hanar
Samtliga i utställningen deltagande valpar efter resp. hane skall ingå, dock må två saknas. Gruppen skall omfatta minst fyra individer ur minst två kombinationer. Båda hårlagsvarianterna av tysk schäferhund får delta i samma avelsgrupper vid specialutställningar.
Avelsklass tikar
Samtliga i utställningen deltagande valpar efter resp. tik skall ingå., dock må två saknas. Gruppen skall omfatta minst fyra individer. Här räcker det med en kombination. Båda hårlagsvarianterna av tysk schäferhund får delta i samma avelsgrupp vid specialutställningar.
Uppfödargrupp
Gruppen skall omfatta fyra individer (varken fler eller färre) ur minst två kombinationer. Här deltar varje rasvariant var för sig, dvs grupp med normalpälsade och grupp med långhår.
Konkurrensplaceras och kan tilldelas HP.
Övrigt:
• Medlemskap i Svenska Schäferhundklubben eller annan WUSV-ansluten schäferklubb krävs.
• Samtliga valpar skall erhålla en kritiklapp.
• Kritiklappar erhålles från MG Event, som skall användas.
• Samtliga deltagande valpar skall vara registrerade i respektive hemland.
• Svenskägd importerad hund skall ha svenskt registreringsnummer.
• Resultatredovisningen och SRD rapport skickas till CUK (digitalt) inom 14 dagar.
• Domarsignerad katalog innehållande placeringsordning ska skickas till: cuk@schaferhundklubben.se senast två dagar efter utställning.
VUXNA
Vid ankomst och utlämnande av nummerlapp skall följande punkter kontrolleras:
1. Vaccination
2. HD-AD status
3. Chipnummer (5 sista siffrorna)
4. Arbetsmeriter
5. Medlemskap
Chipavläsning skall göras på samtliga hundar i samband med enskild bedömning
Klassindelning och krav
Ungdomsklass 12–18 månader: Inga krav
Unghundsklass 18–24 månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder.
Övergångsklass 24–36 månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder, ED max grad 1. Högsta kvalitetsbetyg SG. Arbetsmeriter: Inga eller innehar bruksmeriter som ej berättigar till deltagande i brukshundsklass. Svenskregistrerade hundar ska ha genomfört MH med kryss i samtliga rutor inklusive skott.
Brukshundsklass 24-månader: HD max grad C eller motsvarande grad i andra länder, ED max grad 1 För att erhålla högsta kvalitetsbetyg V krävs HD max grad C och ED max grad 1, är hunden äldre än 42 mån krävs avelskorning. Arbetsmeriter: Godkänd lägre klass, alt utbildningstecken BHP 1, IGP 1, IPO 1, BSL 2, SBK Tj cert, Drag 2.
Veteranklass över 8 år: Som brukshundsklass.
OBS! Vid användning av WUSV-domare (tysk) gäller WUSV regelverk: är hunden äldre än 42 mån krävs avelskorning enligt tysk modell.
OBS! Hund får endast anmälas till en klass per utställning
Bedömning sker i katalognummerordning för respektive kön, hårlag och klass.
För placering i rätt åldersklass gäller den ålder hunden uppnått samma dag som åldersklassen tillåter.
Priser Placering 1-3 ska erhålla pris i samtliga klasser och vinnaren ska erhålla vinnarrosett. Samtliga priser inklusive vinnarrosetter beställes av arrangören från valfritt ställe.
För inteckning i ”Svensk Schäfervinnare” krävs deltagande i brukshundsklass. Vinnare med betyget V erhåller SSV kort, efter 3 erhållna kort mejlas dessa till CUK cuk@schaferhundklubben.se
Klassindelning/Bedömningsordning:
Ungdomsklass 12-18 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Ungdomsklass 12-18 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår
Unghundsklass 18-24 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Unghundsklass 18-24 mån: Hanar, långhår och därefter normalhår
Övergångsklass 24-36 mån: Tikar, långhår och därefter normalhårÖvergångsklass 24-36 mån: Hanar, långhår och därefter normalhårBruksklass över 24 mån: Tikar, långhår och därefter normalhår
Bruksklass över 24 mån: Hanar, långhår och därefter normalhårVeteranklass 8 år: Tikar, långhår och därefter normalhår
Veteranklass 8 år: Hanar, långhår och därefter normalhår
För avelsklasser gäller att föräldradjuret företräder gruppen, men behöver ej deltaga i utställningen.
Avelsklassen kan tilldelas HP men ska inte konkurrensplaceras.
Avelsklass hanar
Samtliga i utställningen deltagande valpar efter resp. hane skall ingå, dock må två saknas. Gruppen skall omfatta minst fyra individer ur minst två kombinationer. Båda hårlagsvarianterna av tysk schäferhund får delta i samma avelsgrupper vid specialutställningar.
Avelsklass tikar
Samtliga i utställningen deltagande valpar efter resp. tik skall ingå., dock må två saknas. Gruppen skall omfatta minst fyra individer. Här räcker det med en kombination. Båda hårlagsvarianterna av tysk schäferhund får delta i samma avelsgrupp vid specialutställningar.
Uppfödargrupp
Gruppen skall omfatta fyra individer (varken fler eller färre) ur minst två kombinationer. Här deltar varje rasvariant var för sig, dvs grupp med normalpälsade och grupp med långhår.
Konkurrensplaceras och kan tilldelas HP.
ÖVRIGT:
• Medlemskap i Svenska Schäferhundklubben eller annan WUSV-ansluten schäferklubb krävs.
• Skottprov med 6mm pistol i samtliga klasser från 12 månader innan konkurrensbedömning
• Bedömning skall ske enligt katalogordning.
• Svenskägd importerad hund skall ha svenskt registreringsnummer.
• Hundägare som hämtat ut sin nummerlapp får ej avbryta utställningen utan domarens och/eller veterinärens tillåtelse oavsett orsak.
• Samtliga hundar från 12 mån skall mätas. Godkända mätstickor är den av klubben framtagna eller den tyska.
• Resultatredovisningen och SRD rapport skickas till CUK (digitalt) inom 14 dagar.
• Domarsignerad katalog innehållande placeringsordning och mätresultat ska skickas till: cuk@schaferhundklubben.se senast två dagar efter utställning.

QR-kod till denna sida
qrcode

Resultat