Varför finns inte min ras i listan?

Skriv ut
Arrangören väljer vilka raser som ska finnas med på utställningen.

Exempel #1:
Du har rasen Amerikansk Bulldog. Du vill anmäla dig till Jönköpings Brukshundklubbs utställning den 26:e Augusti. Du kan inte anmäla din hund till den utställningen! Det är bara de officiella bruksraserna som kan anmäla sig till en officiell bruksutställning. Vill du anmäla din hund till Jönköping Brukshundklubb så måste du anmäla dig till den inofficiella utställningen som är samma dag, eftersom Amerikansk Bulldog inte är officiell bruksras.

Exempel #2:
Du har rasen Rottweiler. Du vill anmäla dig till Scnauzerringens inofficiella utställning den 25:e Augusti. Du kan inte anmäla din hund till den utställningen! Scnauzerringen har valt att bara ha rasen Scnauzer på sin utställning.


På ALLA utställningar finns det en knapp som heter "Info", där finns information om utställningen, vilka ringar som finns, vilka raser som ska vara i ringen, vilka domare som ska vara i ringen, vilka ringsekreterare som ska vara i ringen, mm.

!!OBS!! All information som står eller inte står på info-sidan är upp till arrangören att fylla i. Om det saknas information eller om det finns felaktig information på info-sidan är det upp till arrangören att rätta till detta. !!OBS!!

!!OBS!! Informationen kan komma att ändras under arbetet fortlöper för arrangören, så som antal ringar, domare, ringsekreterare, mm. Informationen fastslås efter sista anmälningsdagen (med undantag av sjukdom eller annat som arrangören ej rår över). !!OBS!!