Kontakt vid fel...

Skriv ut

Ansvar för anmälare
Anmälaren ansvarar alltid för att lämna korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter vid anmälan kan vara diskvalificerande och anmälaren kan strykas på gällande arrangemang. Arrangören har ej återbetalningsskyldighet vid felaktigt lämnade uppgifter om ekipaget stryks på grund av detta. I MG Events användaravtal, som godkänns vid anmälan, står att alla som använder MG Events ska vara behjälpliga med att lösa problem när dessa uppstår. OM till exempel raser saknas i listor eller annat så ska anmälaren kontakta arrangören för att kontrollera så att arrangören valt rätt raser för utställningen, sedan tar arrangören kontakt med MG Events vid behov.

PM skickas normalt inom 24 timmar, har du inte fått ditt PM (eller annan mailkonversation) inom 24 timmar, kontakta Marcus.

Ansvar för arrangörer
Arrangörer ansvarar för att all information kommer MG Events tillhanda inför arrangemang. Till exempel så är det arrangören som väljer vilka raser som ska vara med på utställningen, om raser saknas i listor eller annat för en utställning så är det arrangörens ansvar att korrigera detta, oavsett vilka andra fel som kan finnas. OM raser inte finns med i listor eller annat så är det arrangörens ansvar att kontakta MG Events så att problemet åtgärdas.

Angående pm: arrangören kommer att kunna bifoga pm i olika format på pm, ett eller flera format kommer att kunna bifogas. Arrangören ansvarar till 100% för innehållet i pm, arrangören ser till att PM kommer MG Events tillhanda inför utskick av PM. OM MG Events har något med pm att göra på något plan så är det en uppgörelse mellan arrangör och MG Events, detta sker i undantagsfall.

Ansvar för MG Events
MG Events ansvarar för att programmering sköts och uppdateras vid behov. Utvecklingsarbetet genomförs med arrangörer som feedbackkanal för att kunna tillgodose ALLAS önskemål.

Angående pm: MG Events ansvarar för att pm-funktionen fungerar, vilket den gör till 100% i dag.


I övrigt så förväntas en god ton och netikett vid all kommunikation mellan anmälare/arrangör/MG Events. MG Events ansvarar inte för kommunikation mellan anmälare/arrangör, MG Events tillhandahåller enbart möjligheten till kommunikation dem emellan. Det enda MG Events kan ta ansvar för i kommunikation är mellan anmälare/MG Events.